© 2015 Kennis in Werk en Bedrijf

Werkwijze

Onze werkwijze is activerend en doelgericht. Wij gaan uit van de mogelijkheden en competenties van de klant, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen.


Daarnaast zijn wij van mening dat vertrouwen, betrokkenheid en wederzijds respect de basis vormt voor een succesvol re-integratie traject.


Door deze werkhouding slagen wij er in om onze klanten te activeren, te motiveren en succesvol te begeleiden naar een nieuwe baan.

De begeleiding en bemiddeling is gericht op:

Ons doel: ”Duurzame uitstroom naar een nieuwe baan!”


Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van bedrijven in Nederland en bieden de klanten meer dan vacatures, namelijk directe ingangen via ons werkgeversnetwerk. Daarnaast beschikken wij over diverse leer- en werk arrangementen met baangarantie. Na aanmelding voor een re-integratie traject wordt de klant binnen 48 uur uitgenodigd voor een intake gesprek. Vervolgens wordt de klant thuis bezocht.