© 2015 Kennis in Werk en Bedrijf

Jobhunting

De Kennis in Werk en Bedrijf trajecten naar werk zijn primair bedoeld

voor kandidaten waarbij een directe relatie met de arbeidsmarkt kan

worden gelegd, maar waar wel sprake is van een grote afstand tot

deze arbeidsmarkt.Deze trajecten naar werk bij Kennis in Werk en Bedrijf betekenen

het volgende: